Propis klanjanja nafile u toku i nakon učenja ikameta

Vaše mišljenje