Propis učenja fatihe i sure iza imama

Opis

Poslušajte u ovom predavanju kakav je stav islamske uleme po pitanju učenja fatihe i sure iza imama, i koji su njihovi dokazi, zatim da li se fatiha uči u toku ili nakon učenja imama?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: