Propis klanjanja dva rekata nafile za vrijeme hutbe

Opis

U ovom audio klipu je odgovor na pitanje oko kojeg mnogi muslimani imaju nejasnoća, a to je: da li da klanjaju dva rekata prilikom ulaska u džamiju a imam drži hutbu, ili da sjednu i slušaju imama?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: