Da li je dozvoljeno džunup osobi i ženi u hajzu i nifasu boraviti u džamiji?

Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis boravka u džamiji za osobu koja je džunup ili ženu u toku hajza i nifasa, spominjući dva stava islamskih učenjaka po tom pitanju i njhove dokaze, kao i njihove odgovore jednih drugima.

Vaše mišljenje