Šta se kaže onome ko kihne ?

Opis

Saznajate u ovom audio klipu šta je musliman dužan reći drugom muslimanu kada kihne.

Vaše mišljenje