Da li je ispravno da žene klanjaju dženazu namaz ?

Vaše mišljenje