Da li se klanja dženaza novotaru ?

Opis

U ovom audio klipu je odgovor na pitanje da li će se klanjati dženaza novotaru ili počiniocu velikih grijeha.

Vaše mišljenje