Propis klanjanja dženaze namaza pored kabura

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava propis obavljanja dženaze namaza pored kabura i na mezarjima, spominjući stavove i dokaze islamskih učenjaka po tom pitanju.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: