Kako se mejt stavlja u kabur ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava način na koji se muški mejt, kao i način na koji se ženski mejt stavlja u u kabur.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu