Propis ukopavanja više ljudi u isti kabur

Vaše mišljenje