Koristi braka

Predavač : Emir Demir

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Nekoliko riječi o braku i primjerima prijašnjih dobrih generacija u odnosu sa ženama u bračnoj zajednici što će predstaviti jasnu sliku njihovog života kao pretvorenu praksu sljeđenjea Kur’ana i sunneta Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem.

Vaše mišljenje