Da li konzumiranje duhana kvari post ?

Vaše mišljenje