Da li se povećava broj otkupa sa brojem zakletvi ?

Vaše mišljenje