Propis konzumiranja konjskog mesa

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava propis konzumiranja mesa od konja.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: