Propis konzumiranja mesa ptica

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava propis konzumiranja mesa ptica koje imaju kandže kojima love.

Vaše mišljenje