Uslovi koje je potrebno ispuniti pri klanju životinje

Opis

U ovom audio klipu daija spominje uslove koje je potrebno ispuniti pri klanju životinje, koji se tiču same životinje i koji se tiču onoga ko kolje.

Vaše mišljenje