Uslovi koje je potrebno ispuniti pri klanju životinje

Opis

U ovom audio klipu daija spominje uslove koje je potrebno ispuniti pri klanju životinje, koji se tiču same životinje i koji se tiču onoga ko kolje.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu