Propis klanjanja istihare nakon prosidbe

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je pohvalno klanjati istiharu namaz nakon prosidbe.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: