Propis davanja punomoći za sklapanje braka

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno staratelju da da punomoć nekome drugom da u njegovo ime sklopi brak.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu