Propis davanja punomoći za sklapanje braka

Vaše mišljenje