Propis ostavljanja ukrasa ženi koja je u pričeku

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno ženi koja je u ’idetu nakon smrti muža da se ukrašava i uljepšava.

Vaše mišljenje