Definicija zinaluka u šerijatu

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava šta se u šerijatskom pravu podrazumijeva pod bludom ili zinalukom koji obavezuje šerijatsku kaznu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: