Kako znati odgovor na savremena pitanja u fikhu ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava na koji način ulema može dati odgovor na svako savremeno pitanje, koje nije bilo poznato prijašnjim generacijama.

Download
Vaše mišljenje