Kako znati da li je neka stvar mito ili ne?

Opis

U ovom audio klipu se objašnjava kako jedan običan musliman može da raspozna šta podpada pod mito u šerijatu a šta ne, spominjući i objašnjavajući jedno fikhsko pravilo po tom pitanju.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu