Uvijeti koje je potrebno ispuniti da bi nasljedstvo bilo dozvoljeno

Opis

U ovom audio klipu daija spominje uvjete ili šartove koje je potrebo ispuniti da bi nasljedstvo bilo šerijatski dozvoljeno.

Vaše mišljenje