Uvijeti koje je potrebno ispuniti da bi nasljedstvo bilo validno

Opis

U ovom audio klipu daija spominje uvjete ili ruknove koje je potrebo ispuniti da bi nasljedstvo u šerijatu bilo ispravno.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu