Propis čovjeka koji počini nemoral sa životinjom

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava kakav je propis čovjeka koji počini nemoral sa životinjom.

Vaše mišljenje