Zar ljudi misle da račun neće polagati !

Opis

U ovom audio klipu je upozorenje svim onima koji misle da Allah ne zna ono šta oni rade i da račun neće polagati.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: