Kako pravilno razumjeti tradiciju ?

Opis

U ovom audio klipu daija nam objašnjava na koji način, i koju tradiciju musliman treba da praktikuje i poštuje.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje