Uzrok razlilaženja u vjeri

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava zbog čega je došlo do razilaženja u vjeri među prijašnjim, a i današnjim narodima.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: