Stav Ehlu sunneta vel džema’ah spram ashaba

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava stav Ehlu sunneta vel džema’ah spram svih ashaba Allahova Poslanika, sallallahu aljehi ve sellem, Allah je sa njima zadovoljan.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: