Stav Ehlu sunneta vel džema’ah spram ashaba

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava stav Ehlu sunneta vel džema’ah spram svih ashaba Allahova Poslanika, sallallahu aljehi ve sellem, Allah je sa njima zadovoljan.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje