Propis prinošenja žrtve na kaburu

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava propis prinošenja žrtve, ili kanja kurbana za umrlog, na njegovu kaburu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: