Propis prinošenja žrtve na kaburu

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava propis prinošenja žrtve, ili kanja kurbana za umrlog, na njegovu kaburu.

Vaše mišljenje