Imena pojedinih meleka

Opis

U ovom audio klipu daija spominje imena pojedinih meleka, koja su spomenuta u Kur’anu, i u vjerodostojnim predajama od Allahovg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu