Prijašnje objave su izmijenjene

Opis

U ovom audio klipu daija spominje argumente i činjenice kojima dokazuje da su prijašnje objave zagubljene i izmijenjene.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: