Ko su dženetske hurije ?

Opis

U ovom audio klipu daija spominje dva stava islamskih učenjaka o tome ko su ustvari džennetske hurije.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: