Ko su dženetske hurije ?

Opis

U ovom audio klipu daija spominje dva stava islamskih učenjaka o tome ko su ustvari džennetske hurije.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje