• Zijad Ljakić "Broj naslova : 30"

  Opis :Rođen u Majdanu kod Zavidovića 08.05.1971.god. od oca Sefira i majke Šahe gdje je odrastao. U istom gradu završava osnovnu i srednju školu. Godine 1990. Nakon završetka srednje škole odlazi na odsluženje vojnog roka u Divulje kod Trogira (Hrvatska) gdje ga zatiče rat u Hrvatskoj 1991. u kojem i učestvuje. Nakon odsluženja vojnog roka studira...geodetski fakultet u Sarajevu sve dok ga prisilno ne napušta u aprilu 1992. zbog ratnih dejstava. Od 1992. do kraja 1995. aktivnu učestvuje u odbrani BiH u postrojbama Armije BiH.

  Rat završava sa oficirskim činom poručnika, tj. kao komandir komandnog voda pri Artiljeriji 318. brdske brigade. Nakon rata studira i završava Islamsku pedagošku akademiju u Zenici, radi kao vjeroučitelj, a zatim nastavlja studij u Saudijskoj Arabiji gdje je trenutno na postdiplomskom. Oženjen je i ima petero djece.

  Studije i naučno-davetski rad
  Godine 1990. završava srednju geodetsku, a nakon odsluženja vojnog roka studira geodetski fakultet u Sarajevu sve do početka rata u BiH. Godine 1996. upisuje Islamsku pedagošku akademiju u Zenici a diplomira 1999.god.

  Zatim 1998.god. biva primljen na Univerzitet Imam Muhammed ibn Saud u Rijadu (Saudijska arabija).

  Na Univerzitetu Imam Muhammed ibn Saud u Rijadu uči i usavršava arapski jezik na Institutu arapskog jezika (što traje tri godine), a zatim upisuje Šerijatski fakultet (Fakultet islamskog prava). 2005.god diplomira na Šerijatskom fakultetu sa počasnom titulog drugog stupnja.

  Zatim upisuje magistrat na Visokom institutu za kadije odjel komparativni fikh (gdje se izučavaju svi fikhski mezhebi). Godine 2008. diplomira kao kadija i magistar komarativnog fikha. Iste godine upisuje doktorat na istom institutu i odjelu. Trenutno piše doktorsku disertaciju na temu "Nadoknada za štete povrede dionica na berzi".

  Davetskim radom se bavi od 1997.god. pa sve do dana danas shodno okolnostima i mogućnostima. Od njegovih autorskih djela je knjiga koja je objavljena pod naslovom "U islamu je odgovor na sva pitanja i sve probleme" a koja uglavnom tretira savremena šerijatska pitanja iz oblasti ekonomije, medicine i raznih drugih oblasti. Redovno održava ljetne šerijatske kurseve i raznorazna predavanja uz istovremeno objavljivanje tekstova na više web stranica koji liječe različita pitanja života muslimana.

  Šejhovi i učenjaci kod kojih je učio

  Od šejhova, učenjaka i fakiha kod koji je tražio znanje, prisustvovao njihovim dersovima, komentarima knjiga i predavanjima su između ostalih sljedeći:
  - Šejh Abdullah El-Gudejan, član Stalne komisije za fetve i Vijeća visokorangiranih učenjaka. Učio je kod njega tri godine, čitao knjige "El-Gajsu el-hami’a" (iz usulul-fikha) i "El-Kavaidu es-s’adijje" i prisustvovao komentaru knjiga "Kitabut-tevhid" i "Usulul-fikh" (od hanefijskog učenjaka Kerhija).
  - Šejh Abdullah El-Džibrin, član Vijeća visokorangiranih učenjaka. U toku dvije godine prisustvovao je komentaru knjiga"E’lamul-muvekki’in" i "Šerhuz-Zerkeši".
  - Šejh Salih El-Fevzan, član Stalne komisije za fetve i Vijeća visokorangiranih učenjaka. Takođe, prisustvovao komentaru knjiga "Kitabut-tevhid" i "Bulugul-meram".
  - Šejh Aburrahman El-Berrak, prisustvovao komentaru "El-akidetu el-vasitijje".
  - Šejh Abdurrahman El-Mahmud, prisustvovao komentaru knjiga "Et-Tedmurijje" i "El-hamevije".
  - Šejh Abulaziz Abdullatif, prisustvovao komentaru "El-akidetu et-tahavijje".
  - Šejh Abdulaziz Es-Seid, prisustvovao komenatru knjiga "Nuhbetul-fikr", "Kitabut-tevhid" i dijelovima iz knjige "Umdetul-fikh".
  - Šejh Abdulhakim El-Adžlan, prisustvovao komentaru dijelovima iz knjige "Umdetul-fikh".
  - Šejh Mensur Es-Simari, od kojeg je učio u periodu od pet godina i kojem duguje svoje naučno i istraživačko sazrijevanje i oslobađanje od okova slijeđenja ljudi i mezheba. Čitao i slušao pred njim komentar "El-akidetu et-tahavijje", prisustvovao komentaru sljedećih knjiga: "Šerh ileli et-Tirmizi", "El-muharer fil-hadis", "Kitabut-tevhid", "Nakdu ed-Darimi", "Šerhu i’atikad ehlussunne vel-džema’a" (od Lalika’ia) i "Fethul-bari" (komentar poglavlja Kitabut-tevhid).
  - Šejh Sejjid Eš-Šehata (iz Egipta), prisustvovao komentaru više knjiga u periodu od šest godina.
  A od istaknutih šejhova, fikhskih eksperata, članova kolegija islamskog prava i duhovnih odgajatelja kod kojih je učio u toku univerzitetskog školovanja su između ostalih:
  - četiri šejha koji su istaknute muftije na najpoznatijim islamskim satelitskim kanalima: šejh S’ad El-Haslan, šejh Abdulaziz El-Fevzan, Abdullah Es-Silmi i Jusuf Eš-Šubejli,
  - dvojica šejhova koji obnašaju najveće vjerske funkcije u Saudiji: Abdulaziz Ali šejh, trenutni saudijski muftija, i Salih ibn Humejd, bivši predsjednik Vijeća šure i trenutni predsjednik Vijeća Vrhovnog suda.
  - dva šejha eksperti u dvije različite islamske grane: irački šejh, ekspert i specijalista Usulul-fikha, Ja’kub Bahusejn i egipatski ekspert komparativnog fikha Džebr El-Elfi.

  Uglavnom, radni vijek magistra Ljakić Zijada se može rezimirati i opisati sa tri riječi: ratovanje (učestvovanje u odbrambenom ratu u Hrvatskoj i Bosni), učenje (konstantno sticanje znanja, studiranje i školovanje) i dava (dugogodišnje djelovanje na davetskom polju).
  Preuzeto sa stranice: www.zijadljakic.com