Ispravna akida i ono što joj se suprostavlja i stvari koje poništavaju islam čovjeka

Opis

Skup predavanja koja je održao alim bin Baz - neka mu se Allah smiluje. U njima je pojasnio temelje akide ehli sunneta vel džemata uz šerijatske dokaze iz Kur’ana i Sunneta. Treba naglasiti da svako djelo ili govor neće biti primljeno kod Allaha osim ako ne bude od strane insana sa ispravnom akidom, a ako bude suprotno tome i djela su, kao što se lahko da razumjeti, ne prihvaćena.

Download
Vaše mišljenje