Selefijska akida i dawa šejha Muhameda ibn Abdulvehaba

Opis

Pismo o biografiji šejha koji je izučavao pitanja akide, imana i islama. Šta je njegova akida, dawa i pravac?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu
Vaše mišljenje