Uspostavljanje hudžeta nad onim ko zatraži pomoć od nekog mimo Allaha ili povjeruje čarobnjacima i sahirima

Vaše mišljenje