70 mesela o postu

Opis

Veoma lijepa knjiga. Iako je malog obima ali je zato velikog sadržaja i puna koristi. Knjiga je u biti sažetak za pitanja i mesele vezane za propise posta.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

 

 

Sadržaj:
 
 1. Uvod...........................................................5
 2. Definicija posta...............................................7
 3. Vrijednosti posta..............................................9
 4. Adabi i sunneti posta.........................................11
 5. Šta treba raditi u toku ovog velikog mjeseca..................15
 6. Neka pravila posta............................................16
 7. Ko je dužan postiti?..........................................18
 8. Putnici.......................................................20
 9. Bolest........................................................24
 10. Stariji.......................................................28
 11. Nijjet u postu................................................29
 12. Kada početi i prestati postiti................................32
 13. Ono što kvari post............................................34
 14. Istihaza ne utiče na post.....................................43
 15. Žene i post...................................................44