Komentar Temelji imana

Opis

Od najljepših knjiga koje pojašnjavaju akidu islama. Pisac je pomenuo osobine vjere islama, ruknove islama te ruknove imana...

Vaše mišljenje