Naučna klasifikacija

Hamevijska fetva

Poznata poslanica o ispravnoj akidi kada su imena i svojstva Allaha u pitanju, a napisao ju je Ibn-Tejmijje, rahimehullah. Ova stranica sadrži sav materijal koji je relativno u vezi sa ovom knjigom i to na više svjetskih jezika.

Broj naslova: 1

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje