Naučna klasifikacija

El-Adžrumijska mukaddima

Djelo Abdullaha b. Muhammeda b. Davuda Es-Sinhadžija koji je više poznat po nadimku Ibn-Adžrum. Ova knjiga je veoma poznata u gramatici arapskog jezika. Učenjaci su je prihvatili kao izuzetno djelo te su ga komentarisali na razne načine i oblike, a ova stranica sadrži sav naučni materijal koji je relativno vezan za ovu berićetli knjigu.

Broj naslova: 2

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje