Naučna klasifikacija

Misionarstvo i daije

Ova stranica sadrži naučni materijal koji se tiče tematike misionarstva i daija.

Broj naslova: 5

 • Bosanski

  PDF

  Muftija : Muhammed b. Salih el-Usejmin Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

  Kakav je propis kada neko bude nasavjetovan zbog činjenja djela koje nije u skladu sa islamom, i nakon što bude nasavjetovan kaže: Ne budi strog, pristrasan, nego budi umjeren i pravedan. Molimo da nam pojasnite šta se cilja pod uravnoteženošću?

 • Bosanski

  PDF

  Da li je dozvoljeno davanje kurbanskog mesa našim komšijama nemuslimanima? Plemeniti brate, nadam se da ćete mi odgovoriti saglasno Kur’anu i Sunnetu i potkrepljeno dokazima, jer imam prijatelja kršćanina koji odbija uzeti od mene kurbansko meso govoreći da mu je to zabranjeno Indžilom (Novi Zavjet).

 • Bosanski

  PDF

  Muftija : Muhammed Salih el-Munedždžid Prijevod : Seid Klica Revizija : Ersan Grahovac

  Ja sam žena koja se dopisuje se sa Evropljankama i Amerikankama putem interneta, razmenjujemo poklone i govorimo o stvarima vezanim za šivenje. Pokušala sam da diskutujem sa njima o islamu, ali sam prestala iz straha da nisam dovoljno sposobna za da`vu i da time ne upadnem u grešku. Šta me savjetujete, da li da prekinem vezu sa njima u potpunosti, ili da nastavim s ciljem da ih pozovem u islam uprkos poteškoćama koje imam, i kako početi? I da li se ova naša veza smatra prijateljevanjem i kakav je propis istog?

 • Bosanski

  PDF

  Moj brat je stigao do 21. godine, i počeo je da nas prezire, a naročito svog najstarijeg brata, jer gleda televiziju i krši neke od šerijatskih propisa, znajući za neke od njih da su zabranjeni, a za druge ne. Možda nas, čak, sve izbjegava, izgubio je nadu u nas, jer nismo na pravom putu u kojeg on poziva. Ja sam ga upozorio na ono što Allah, naš Gospodar, Uzvišeni i Silni kaže u Svom mudrom govoru: Ti, doista, ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš – Allah ukazuje na pravi put onome kome On hoće., te sličnim ajetima, ali on u većini svog govora obraća nam se riječima kako se moramo čvrsto držati vjere, držati se Allahova užeta, neka je Slavljen i Uzvišen On, (držati se toga) na svakom mjestu i u svakom vremenu, te govori kako on želi živjeti životom kojim je živio Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Dajte nam fetvu (odgovor) jer moj brat želi da se odvoji od svih nas, možda ne za sva vremena kako se vjerovatno da zaključiti iz mog govora, ali je čvrsto odlučio da će učiniti sve što mu je Allah propisao, shodno svojim mogućnostima.

 • Bosanski

  PDF

  Muftija : Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Prijevod : Mirza Musić Revizija : Ersan Grahovac

  Koje su to obaveze muslimana spram nemuslimana, svejedno da li se radilo o onima koji su pod okriljem islamske države, ili borave u njihovim državama, a musliman živi u zemlji tog nemuslimana? Obaveza o kojoj želim da mi pojasnite tiče se opštih odnosa u svim njihovim kategorijama, počevsi od nazivanja selama do učestvovanja na skupovima s nemuslimanima povodom njihovih praznika? Te da li je dozvoljeno da ih uzmemo kao poslovne prijatelje? Pa budite nam od koristi Allah vas okoristio.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje