Naučna klasifikacija

Pokajanje i povratak Allahu

Od općepoznatih stvari je činjenica da niko nije bezgriješan. Zato je čovjek u stalnoj potrebi za kajanjem, jutrom i uvečer. A ova stranica sadrži sva naučni materijal koji pojašnjava propise pokajanja i njegove adabe.

Broj naslova: 1

  • video-shot

    PDF

    Veliki broj ljudi koji je zapao u grijehe smatra da je za njih prekasno da se pokaju i da nema nazad, zbog čega ustrajavaju u svom griješenju. Allahova vrata za primanje pokajanja od Njegovih robova su otvorena do njihove smrti, i ovaj letak ima za cilj podsticajno uticati na tu grupu ljudi, a i na sve ostale, da se pokaju od svojih grijeha, i velikih i malih, i da pokajanje nipošto ne odlažu.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje