Naučna klasifikacija

Pokajanje i povratak Allahu

Od općepoznatih stvari je činjenica da niko nije bezgriješan. Zato je čovjek u stalnoj potrebi za kajanjem, jutrom i uvečer. A ova stranica sadrži sva naučni materijal koji pojašnjava propise pokajanja i njegove adabe.

Broj naslova: 93

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu poslušajte o veličini Allahove milosti prema ljudima, tako što im je ostavio vrata pokajanja otvorena sve dok smrtni čas ne dođe, ili Sunce sa zapada ne izađe.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulvaris Ribo Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu komentar trećeg hadisa iz skraćene verzije Muslimove zbirke hadisa, u kome se objašnjava na primjeru Ebu Taliba, da je uputua u Allahovim rukama, i On je daje kome On hoće, shodno Njegovom znanju i pravednosti.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu zbog čega Allah neke ljude uputi na pravi put, a druge u zabludi ostavlja.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu nekoliko vrijednosti tewbe ili pokajanja, te koji su šartovi njene ispravnosti.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu nekoliko savjeta svakom muslimanu i muslimanki koji žele da uspiju i na ovom i na budućem svijetu.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu nekoliko stvari koje vjerniku pomažu da prebrodi sva iskušenja.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Samir Avdić Revizija : Sedad Mandžuka

  Koga Allah uputi na pravi put, nema onog ko će ga na stranputicu odvesti, a koga on, subhanehu ve te’ala, pravedno u zabludi ostavi, nema onog ko će ga na pravi put uputiti.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio predavanju da li smo svjesni šta znači ispravno pokajanje, i koje uvjete je potrebno ispuniti da bi Allah Uzvišeni primio pokajanje Svoga roba, i da li smo zaista svjesni veličine Allahove milosti prema Svojim robovima.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Od Allahove neizmjerne milosti prema ljudima jeste i to da od svakog i u svakom trenutku prima pokajanje onih koji se iskreno pokaju.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Zaista čovjek dok živi na ovom Dunjaluku nema veće potrebe, od potrebe za uputom, bez obzira bio on nevjernik, grješnik, ili vjernik. Zašto je to tako, poslušajte u ovom predavanju?

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija ukratko objašnjava hadis kojeg prenosi Ebu-‘Amr Sufjan ibn-Abdullah, Allah je zadovoljan sa njim, da je rekao: ”O Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu da nakon tebe ne pitam više nikoga o tome. Reče: ”Reci: vjerujem u Allaha; zatim ustraj!” (Hadis bilježi Muslim).

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Potpuna Allahova blagodat se ogleda u dvjema stvarima: uputa i Allahova milost. U upravo zbog toga neizmjerna je čovjekova potreba da moli Allaha uzvišenog da ga Svojom milošću uputi i učvrsti na pravom putu, i da sačuva iskušenja koja će ga odvratiti sa pravog puta.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Ikanović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija objašnjava hadis kojeg prenosi Ebu-‘Amr Sufjan ibn-Abdullah, Allah je zadovoljan sa njim, da je rekao: ”O Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu da nakon tebe ne pitam više nikoga o tome. Reče: ”Reci: vjerujem u Allaha; zatim ustraj!” (Hadis bilježi Muslim).

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Harmin Suljić Revizija : Sedad Mandžuka

  „Onome koga Allah želi uputiti – On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti – On srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi“ (El-En’am: 125).

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Enes Julardžija Revizija : Sedad Mandžuka

  Predavanje na temu ustrajnosti na Allahovom putu kroz ovodunjalučki život. Molimo Allaha Uzvišenog da nam pomogne na tom putu, pogotovo u ovim posljednjim vremenima kada je držanje do vjere poput držanja žeravice u ruci.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Enes Julardžija Revizija : Sedad Mandžuka

  Od Allahove neizmjerne milosti prema ljudima jeste i to da od svakog i u svakom trenutku prima pokajanje onih koji se iskreno pokaju. Poslušajte u ovom predavanju nekoliko sjećanja na one koji su se vratili Allahu i pokajali, i uzmite pouke, o razumom obdareni!

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  Zasigurno jedna velika i za sve nas bitna tematika, a to je pokajanje ili povratak Allahu Uzvišenom. Da li smo zaista svjesni veličine Allahove milosti prema Svojim robovima, i da li smo svjesni šta znači ispravno pokajanje, poslušajte u ovom predavanju?!

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  Zasigurno jedna velika i za sve nas bitna tematika, a to je pokajanje ili povratak Allahu Uzvišenom. Da li smo zaista svjesni veličine Allahove milosti prema Svojim robovima, i da li smo svjesni šta znači ispravno pokajanje, poslušajte u ovom predavanju?!

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  Zaista čovjek dok živi na ovom Dunjaluku nema veće potrebe, od potrebe za uputom, bez obzira bio on nevjernik, grješnik, ili vjernik. Zašto je to tako, poslušajte u ovom predavanju?

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  Od Allahove neizmjerne milosti prema ljudima jeste i to da od svakog i u svakom trenutku prima pokajanje onih koji se iskreno pokaju. Poslušajte u ovom predavanju nekoliko sjećanja na one koji su se vratili Allahu i pokajali, i uzmite pouke, o razumom obdareni!

Stranica : 5 - Od : 1
Vaše mišljenje