Naučna klasifikacija

Pokajanje i povratak Allahu

Od općepoznatih stvari je činjenica da niko nije bezgriješan. Zato je čovjek u stalnoj potrebi za kajanjem, jutrom i uvečer. A ova stranica sadrži sva naučni materijal koji pojašnjava propise pokajanja i njegove adabe.

Broj naslova: 98

Stranica : 5 - Od : 1
Vaše mišljenje