Naučna klasifikacija

 • video-shot

  Islam Bosanski

  PDF

  Revizija : Irfan Klica

  Brošura nam ukratko objašnjava osnovne stvari u islamu, upoznavajući nas sa pet islamskih ruknova, sa konceptom obožavanja Boga u islamu kao i sa šest glavnih imanskih načela. Također nam ukratko govori o smislu života, i sve nam to predstavlja na jasan, jednostavan i lahak način.

 • video-shot

  PDF

  Ovaj letak nas vodi do spoznaje ko je to naš Gospodar, kroz promišljanje o Allahovim objavljenim i stvorenim znakovima koji nam na Njega ukazuju, donoseći kao zaključak to da Taj Koji nas je stvorio ima Svoja prava kod nas – pa naučimo ih i ispoštujmo.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje