Naučna klasifikacija

  • video-shot

    Islam Bosanski

    PDF

    Revizija : Irfan Klica

    Brošura nam ukratko objašnjava osnovne stvari u islamu, upoznavajući nas sa pet islamskih ruknova, sa konceptom obožavanja Boga u islamu kao i sa šest glavnih imanskih načela. Također nam ukratko govori o smislu života, i sve nam to predstavlja na jasan, jednostavan i lahak način.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje