Naučna klasifikacija

  • MP3

    Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

    Ovaj audio klip objašnajva propis otkrivanja desnog ramena prilikom tavafa. Vrijema kada treba otkriti rame i da li taj propis vrijedi za svaki tavaf ili ne?? Zatim objašnjava šta treba da uradi osoba koja zaboravi otkriti rame?

  • MP3

    Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

    Ovaj audio klip objašnajva propis ubrzanog hodanja prilikom tavafa. Vrijema kada treba ubrzano hodati i da li taj propis vrijedi za svaki tavaf ili ne? Zatim objašnjava propise vezane za onog koji na to zaboravi, i propise vezane za ženu? Takođe objašnjava razlog zbog kojeg je propisano ubrzano hodanje prilikom tavafa.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje