Naučna klasifikacija

Fadileti i vrijednosti muhadžira i ensarija

Broj naslova: 2

  • Bosanski

    MP3

    Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

    Uzvišeni Allah, tebareke ve te’ala, na mnogobrojnim mjestima u Kur’anu je pohvalio prvu generaciju musliman, ashabe Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Uzvišeni: „Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.“ (Et-Tevba: 100).

  • Ruski

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje